• DENSE

DENSE

2018

Polyurethane foam, Swarovski crystals

4.5” x 4” x 3”